Stavební úpravy vodní nádrže v centru obce Benátky

Stávající vodní nádrž měla opěrné zdi provedeny z pískovcových bloků a železobetonových panelů. Opěrné zdi byly ve špatném technickém stavu a bylo nutno přikročit k celkové opravě. Železobetonové panely byly odstraněny a nahrazeny pískovcovými bloky.

Záměrem bylo maximální ponechání stávajících pískovcových opěrných zdí, jejich oprava, nové betonové základy a po obvodu nádrže zvýšení až na úroveň stávající sousední komunikace. Ze dna nádrže byl odtěžen sediment. Po dokončení prací byly zelené plochy zatravněny a osázeny zelení.

0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *