Nákup čelního nakladače WA 320 – 8 a třídičky KEESTRACK K3

S cílem úspory energií a snížení náročnosti výrobního procesu byl zakoupen čelní nakladač WA 320 – 8 a třídička KESTRACK K3. Výměnou starého čelního nakladače a třídičky za nové stroje, které mají srovnatelný výkon, ale nižší spotřebu PHM a ekologicky koncipovaný motor, dojde k optimalizaci výrobního procesu.

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropský fond pro regionální rozvoj, OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Prioritní osa 3 – „Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin“.

PROJEKT : OPTIMALIZACE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI VÝROBNÍHO PROCESU SPOLEČNOSTI STAVOKA.

bagr
tridicka
dotace

Hybridní rypadlo HB 215 LC – 2

Za účelem snížení negativních vlivů na životní prostředí, především snížení emisí a hluku a dále snížení energetické náročnosti bylo pořízeno Hybridní rypadlo HB 215 LC – 2.

Tento projekt byl spolufinancován z prostředků Ministerstva průmyslu a obchodu – Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

bagr3bagr2