• výstavba vodovodních sítí
  • výstavba kanalizací
  • výstavba čistíren odpadních vod
  • výstavba komunikací
  • výstavba veřejného osvětlení
  • odbahnění a rekonstrukce rybníků a vodních nádrží.

Veškeré práce provádíme na základě dlouholetých zkušeností, zaměstnanci společnosti jsou kvalifikovaní, zkušení, s dlouholetou praxí ve stavebnictví 
Disponujeme vlastními mechanizačními prostředky a dbáme na jejich postupnou modernizaci.